Joomla websites

hebben een handig en flexibel CMS

J oomla! CMS is de motor achter nagenoeg al mijn websites. Ook in het responisve tijdperk, blijf ik kiezen voor bewezen gemak en kwaliteit van dit content management systeem. Terwijl ik het raamwerk van de site bouw en onderhoud, kunt u zelf de inhoud van de site beheren. En nee, dat hoeft zeker niet moeilijk te zijn!

Er is geen bijzondere kennis nodig en u hoeft niet via een complexe beheerschermen te werken. U logt in en bekijkt de site net als anderen. Maar kleine edit-icoontje geven nu aan welke artikelen u kunt bewerken. De teksten zijn eenvoudiger aan te passen dan u met een eigen tekstverwerker bent gewend. U kunt ook plaatjes, documenten en filmpjes plaatsen. Bovendien kunt u artikelen toevoegen aan bestaande rubrieken (een nieuwsrubriek bijvoorbeeld), of aangeven dat artikelen maar tot een bepaalde datum in beeld moeten komen. Kom een keer experimenteren of laat het mij demonstreren.

Een site is nou eenmaal aantrekkelijker als er af en toe iets nieuws gebeurt. De inhoud verandert, er komen nieuwe berichten bij, er gaan oude berichten weg, of er ontstaat nieuwe inhoud door interactie met gebruikers. Het kan om teksten gaan, maar ook om bijvoorbeeld afbeeldingen, video, animaties of documenten. Gebruikers, maar zeker ook zoekmachines vinden een levendige site vaak interessanter.

Voor mij, aan de beheerkant, is van belang dat Joomla flexibel is en uitbreidbaar met honderden extensies (als fotoalbum, discussieforum, agenda, gastenboek, webwinkel et cetera). Ik staan zelden met lege handen. Bovendien is de programmacode vrij te bewerken (open source), zodat ik waar nodig aanpassingen kan maken. Tenslotte wordt Joomla onderhouden en ondersteund door een zeer actieve ontwikkel- en gebruikersgemeenschap. Ik sta er dus ook nooit alleen voor.

 
Joomla logo
 
 

Zelf spelen met blokken

Schuif zelf eens met de blokken op deze pagina; gewoon met de muiscursor of vingertop.

 
 
 
 
 
 
 
 

Content Management System

Een Content Management Systeem brengt scheiding tussen vorm en inhoud aan. Het is een redelijk complexe applicatie op basis van script code en database content. Daarmee kunt u, waar en wanneer u maar wilt, zelf de inhoud van uw site bewerken, gemakkelijk en zonder het risico te lopen dat u het raamwerk, de vormgeving en menustructuur geweld aan doet.

Er zijn vele systemen met uiteenlopende voor- en nadelen. Algemeen gesproken geven wij sterk de voorkeur aan een CMS op basis van PHP scripts en MySQL databases. Dat vervolgens mijn specifieke voorkeur naar Joomla! uitgaat, heeft te maken met het gebruiksgemak, de veelzijdige inzetbaarheid en de brede ondersteuning. Maar het is vooral ook een keuze om gespecialiseerd te blijven. Een CMS moet je kennen om ermee te kunnen bouwen. En Joomla ken ik al jaren; daar kan ik mee lezen en schrijven.

 
 
 
 

Open Source

Bij open source denken we vaak aan 'gratis' software. Hoewel open source applicaties inderdaad meestal vrij beschikbaar wordt gesteld, is veel belangrijker dat de code vrij toegankelijk is.De code is leesbaar en mag zelfs naar eigen inzicht worden bewerkt.

In closed software is de programmacode dicht getimmerd. Voor aanpassingen of het doorgronden van de werking, moet u bij de software bakker zijn. Dat levert vaak ergerenis en vertraging op; bovendien maakt u zich afhankelijk van die makers.

Open source software is door iedereen met verstand van zaken te doorgronden en waar nodig te bewerken. Daarmee is dus maatwerk te leveren; bovendien bent u niet afhankelijk van de makers.

Om kwaliteit van de basis applicatie te waarborgen, is het belangrijk naar de werkwijze van het ontwikkelteam te kijken en de betrokkenheid van de gebruikersgemeenschap. Ook op dat punt is er gelukkig vaak meer hederheid dan bij 'gesloten' organisaties.

 
 

Alles/Allen tezamen

Joomla is de Engelse fonetische spelling van het Swahili-woord 'jumla' dat 'alles samen' of 'als één geheel' betekent en verwijst naar de belangrijke verbintenis tussen het ontwikkelteam en de gebruikersgemeenschap.
Zelf denk ik vooral ook aan de verbintenis tussen u en mij, tussen content (beheerders) en raamwerk (bouwers).

 
 
 

Waarom Joomla?

Miljoenen gingen u voor en kozen voor Joomla.

 • Het is een buitengewoon veelzijdig en dflexibel content management system.
 • Geschikt voor kleine eenvoudige site, maar ook voor grote complexe sites.
 • Compact te houden, maar ook uitbreidbaar.
 • Zeer gebruiksvriendelijke, indien goed geconfigureerd.
 • Veilig, mits goed onderdhouden.
 • Vrij bewerkbare open source code.
 • Extreem actieve ontwikkel- en gebruikersgemeenschappen.
 • Al jarenlang bewezen stabiliteit, continuïteit en doorontwikkeling.
 
 
 
Joomla Logo Horz Color FLAT
 
 

Joomla content presentatie

 • Raamwerk met basis-content en modules met rand-content
 • Menu's en submenu's, leidend naar:
  • Losse items (artikelen)
  • Bundeling van items (rubrieken)
  • Speciale functies (extensies)
 • In content: teksten, afbeeldingen, documenten, media-bestanden e.d.
 • Extensies als formulieren, nieuwsbrieven, fotoalbums, webwinkel, forum, gastenboek, agenda etc.
 
 
 
 
 
 

Joomla techniek

 • HTML5 voor structuur
 • CSS3 voor opmaak
 • PHP script engine
 • MySQL database engine
 • Bootstrap framework als raamwerk voor opmaak en functionaliteit
 • Javascript en jQuery voor uiteenlopende functionaliteit